Piiri 107-I
Lions I-piiri
Piiri 107-I
Lions I-piiri

Toimintasuunnitelmat ja strategia

Piirin toimintasuunnitelma perustuu kaudella 2017-2018 päivitettyyn piirin strategiaan. Kauden painopistealueina ovat jäsenmäärän saaminen kasvuun näkyvyyden lisääminen sekä koulutuksen kehittäminen.
Kauden aikana klubeja kannustetaan yhteistyöhön eri klubien kesken, mutta myös verkostoitumaan muiden yhteisöjen ja liikelaitosten kanssa

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2018-2019

Piirin strategia päivitettiin piirin johtoryhmän voimin tammikuussa 2018.

PIIRIN 107-I STRATEGIA 2018-2021