Piiri 107-I
Lions I-piiri
Piiri 107-I
Lions I-piiri

Piiristä tuli rekisteröity yhdistys

Lions-piirille 107-I päätettiin piirin vuosikokouksessa 13.5.2020 hakea piirin rekisteröintiä yhdistysrekisteriin. Asia on tämän kauden aikana saatu päätökseen ja Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on vastaanottanut yhdistyksen perustamisilmoituksen, tarkistanut yhdistyksen säännöt ja todennut ne yhdistyslain mukaisiksi sekä merkinnyt ilmoitetun piirin yhdistysrekisteriin 18.2.2021.

Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti rekisteröidyn yhdistyksen perustamisesta haki kolme piirin jäsenklubia, LC Jääli, LC Oulu / Pateniemi ja LC Siikajoki.

Rekisteröidyn piirin jäseniksi tulevat hyväksyttyjen sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksen päätöksellä kaikki toimialueen lionsklubit.
Rekisteröinnin yhteydessä on samalla ilmoitettu PRH:lle kuluvan kauden piirihallitus. Piirin säännöt noudattavat PRH:n aikaisemmin hyväksymiä mallisääntöjä, ja ovat siten yhteisiä kaikille rekisteröidyille Lions-piireille
Rekisteröidyn yhdistyksen nimeksi tuli Lions-piiri 107-I ry ja piirin kotipaikaksi merkittiin Oulu.

Piirin toiminta-alue on järjestön muodostama liiton osapiiri, jonka rajat on määritelty liiton määrittelemän piirijaon mukaisesti. Piiri on jaettu järjestön sääntöjen mukaisesti alueisiin ja lohkoihin virkailijoineen.
Rekisteröidyn piirin toiminta ei poikkea merkittävästi aiemmasta. Hyväksyttyjen sääntöjen mukaan piirin tarkoituksena on toimia alueensa klubien yhdyssiteenä ja neuvovana keskuselimenä sekä tukea ja ohjata niiden toimintaa. Sääntöihin on myös kirjattu aiemmasta toiminnasta tuttu asia, että piiri ja sen jäsenklubit ovat voittoa tavoittelemattomia yleishyödyllisiä yhdistyksiä.

Piirin rekisteröinti ei oleellisesti muuta sen ja jäsenklubiensa suhdetta. Rekisteröitynä yhdistyksenä Lions-piiri 107-I ry on oikeustoimikelpoinen ja voi toimia useissa eri laissa mainittuna asianomaisena.
Nyt piiri Y-tunnuksen omaavana voi toimia myös piirin ja klubien yhteisten hankkeiden vastuullisena hakijana mm. hankkeissa ja avustusten haussa. Myös pankkiasiointi ja tilien perustaminen sujuvoituu.

Piirihallitus on nyt aiempaan nähden yhdistyksessä yksittäisiä jäseniään merkittävämmässä roolissa vastuunkantajana. Rekisteröimättömässä yhdistyksessä hallitus ei ollut samalla tavalla yhteisesti vastuussa päätöksistä, vaan vastuun kantoivat hallituksen jäsenet henkilökohtaisesti.

Vesa Ojanperä
1. vdg
LC Siikajoki