Piiri 107-I
Lions I-piiri
Piiri 107-I
Lions I-piiri

Piirikuvernöörin seitsemäs kirje klubeille

”Kolmen vuoden aikana kokosin klubeissa paikalla olleilta lioneilta näkemyksiä ja tuntoja liontoiminnan keskeisistä aihealueista” kertoo Vesa. ”Korona-ajan poikkeusoloista huolimatta tapasin piirin leijonista yli puolet. Vastausten perusteella piirin lionien vahvimmat ja myönteisimmät kokemukset liittyvät poikkeuksetta erinomaiseen klubihenkeen. Seuraavaksi parhaat kokemukset ovat onnistuneena pidetyt palvelut ja hyvin sujuva varainhankinta ja avustustoiminta. Vastaajien tyytyväisyys ja arvostus hyvän klubitoiminnan kolmea keskeistä asiaa kohtaan on syytä huomioida myös uudistumisen ja muutostenkin virrassa. Näiden varaan on tulevaisuutta hyvä rakentaa. ”

Huolta aiheuttaa eniten kyselyyn annettujen vastausten perusteella klubin tulevaisuus. ”Monilla piirin klubeilla on uusien jäsenten myötä tapahtuva uudistuminen ollut pidempään heikkoa ja tämä selittää suurelta osin pessimistisiä tuntoja tulevasta toiminnasta. Yksi tehokkaimmista lääkkeistä tulevaisuuden uskon parantamiseen ovat uudet jäsenet. Ja uusia jäseniä ei saada muuten, kuin kysymällä heitä mukaan toimintaan! Uusien jäsenten kautta saadaan jatkuvuutta ja uudistumiskykyä. Myös me pitkään klubitoiminnassa mukana olleet tarvitsemme rinnalle uusia lioneja, jotta uskomme klubitoiminnan tulevaisuuteen vahvistuisi.”

Lue lisää