Piiri 107-I
Lions I-piiri
Piiri 107-I
Lions I-piiri

Klubikysely korostaa yhteishenkeä

Piirikuvernöörin vierailujen yhteydessä on jäseniltä kysytty tämän hetken tuntemuksia lionstoiminnasta.

Edelliskaudella asioita kyseltiin I-piirin 2. alueen klubeissa ja nyt kaudella 2020-21 vastaavasti 1. alueen klubeissa. Vastauksia kyselyyn on antanut lähes 400 lionia.

Ensi kaudella on vuorossa Kainuu eli piirin 3. alue. Kyselyssä on haettu klubien käyttöön tietoa, mitkä asiat klubien lionit kokevat lionstoiminnassa vahvimmiksi ja missä nähdään eniten parannettavaa.

Samalla on selvitetty muuttuuko suhtautuminen kokemuksen karttuessa.
Kyselyn kautta välittyy hyvin kuva, miten piirin klubien lionit kokevat nykyisen toiminnan. Mitkä asiat nähdään vahvoiksi ja missä puolestaan on eniten kehitettävää.

Vastaajat nostivat selkeästi suurimmaksi vahvuudeksi klubihengen. Tuntuu, että klubeissa viihtyminen on säilytetty hyvin. Annettujen vastausten perusteella myös lionstoiminnan perusasiat palvelut ja varainhankinta koetaan nekin vahvoiksi.
Kokemuksen karttuessa tilanne ei juurikaan muutu, perusasiat nähdään hyvin samankaltaisina vahvuuksina niin vasta mukaan tulleiden kuin jo vuosikymmeniä mukana olleiden keskuudessa.
Toiminnan kannalta elin-tärkeää viestintää tai sosiaalisen median ja tietotekniikan käyttöä ei nähty yhtä vahvoina kuin edellä kerrottuja klubitoiminnan perusasioita. Monen mielestä nämä ovat omassa klubissa kohtuullisesti hallussa.

Pitkään mukana olleet näkivät viestinnässä eniten kehitettävää.
Kaikkein eniten parannettavaa koettiin olevan klubin kansainvälisessä toiminnassa.

Myös Suomen Lions-liiton ja I-piirin toiminnassa ja klubin osallistumisessa näiden kautta lionstyöhön nähtiin paljon kehitettävää. On hyvä huomioida myös, että oman klubitoiminnan tulevaisuus arvioitiin yhdeksi heikoimmista kaikista kahdestatoista kysytystä asiasta.
Toiminnan tunnettavuudessa nähtiin siinäkin paljon kehitettävää samoin kuin yhteistyössä muiden klubien ja kumppanienkin kanssa.

Klubikyselyyn annetuista vastauksista saa hyvän kuvan, missä alueen klubeissa tällä hetkellä lionstoiminnassa mennään. Tavoitteen mukaisesti kyselyn antamaa tietoa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan toiminnan kehittämisessä.

Tämän kauden aikana pidetyissä johtamisen valmennustilaisuuksissa ja muissakin koulutustilaisuuksissa on tuotu esille kentältä saatua tuoretta viestiä asioista, jotka kenttäväki kokee vahvoina ja missä nähdään kehitettävää. Oppi on tärkein klubeille, mutta ne on syytä kuunnella herkällä korvalla ja huomioida myös piirin toiminnassa.

Kyselyyn annettujen vastausten pohjalta on syytä korostaa seuraavia ohjeita:

 1. Pidä aina mielessä lions-toiminnan perusta: ”Me palvelemme”
 2. Pidä osaltasi yllä klubihenkeä ja anna hyvän klubihengen näkyä myös klubin ulkopuolelle
 3. Toimi jäsenhankinnassa innostuneen avoimesti, kysy uusia jäseniä rohkeasti mukaan toimintaan ja klubin jäseneksi
 4. Pidä klubin palvelupaletti tuoreena, vahvista hyviä palveluja, ideoi ja kehitä uusia
 5. Ideoi ja osallistu aktiivisesti klubin palvelutoimintaan
 6. Muista, että on olemassa monenlaisia tilaisuuksia hyvään palveluun, hyödynnä rohkeasti myös muiden kokeilemia palvelutapoja
 7. Muista varainhankinnan tärkeys avustustyölle ja korosta, että annettu tuki menee järjestössämme kohteisiinsa täysimääräisenä ilman voittoa, hallinto- ja organisaatiokuluja
 8. Tue klubissa avointa ja myönteistä tiedon kulun ilmapiiriä, varo juoruja ja katko huhuja
 9. Kannusta viestittämään entistä paremmin klubin toiminnasta myös muulle lionsväelle ja yleisölle
 10. Muista, että toiminnan viestinnässä myös jokaisen omalla lionstarinan kertomisella on merkitystä
 11. Eri tehtävät klubissa, piirissä, liitossa ja kansainvälisessä toiminnassakin tarvitsevat hoituakseen innokkaita ja asialle omistautuneita lioneja – lähde mukaan haasteita pelkäämättä ja/tai anna tukesi muille eri tehtäviä hoitaville
 12. Yhteistyössä on voimaa – tee porukalla, aina tilaisuuden tullen paranna yhteistyötä muihin klubeihin ja ympäröivään yhteisöön
 13. Anna avoimesti kiitosta ja palautetta rakentavasti

Vesa Ojanperä
1. varapiirikuvernööri
LC Siikajoki