Piiri 107-I
Lions I-piiri
Piiri 107-I
Lions I-piiri

Adressi toimii niin surussa kuin juhlassa

Adressit ovat Arne Ritari -säätiön toimintaa, joista saatavilla tuloilla tuetaan muun muassa nuoriso-, vanhus- ja vammaistyötä sekä palveluaktiviteettejä.

Adressi on tuotepakkaus, joka sisältää adressin kansilehden, viisi eri kuvalla varustettua välilehteä, muistolause-ehdotelmia myös ruotsin kielellä, kirjekuoren adressia varten ja pienemmän kirjekuoren rahaa tai lahjakorttia varten.

Erilaisista välilehdistä voit valita tilaisuuden / muistettavan mukaan, sopivimman ja tarvittaessa täydentämään omin kuvin ja piirustuksin. Irralliset välilehdet mahdollistavat helpon tulostamisen, hyödyntäen tietokoneen avulla valittavia eri kirjaisintyyppejä ja valokuvien muokkausta.

Klubimme jäsen Eero Vilen täytti 13.3. seitsemänkymmentä vuotta. Klubimme on perinteisesti onnitellut jäseniään tasakymmeninä 50 vuodesta lähtien. Sankari tunnetaan isänmaallisena miehenä, niinpä Suomen lippu on varma valinta.

Muokkaan tekstin läppärillä, minulla on valmiina fonttina Lucida Callipgraphy 16 se on mielestäni selkeä ja antaa ”juhlavuutta”. Valittu välilehti vain tulostimeen oikein asetettuna ja tulostetaan (kuva alla).

Valmiita värssyjä,
mutta voi keksiä itsekin

Teen lisäksi henkilökohtaisen onnittelun, johon valitsen välilehdistä ”Ruusuja ja viulun”. Käytössäni oli Eeron kuva kaksoisveljensä kanssa lähdössä ekaluokalle kouluun. Ennen kuvan muokkaamista varmistin, kumpi pojista oli Eero ja sitten rajasin sopivan kokoisen kasvokuvan. Lisäksi muokkailin sankarille sopivaa ”Syntymäpäivärunoa” ja asettelin välilehdelle istuviksi.

Onnitteluihin adressien käyttö on vähäisempää, mutta mo-nessa tilanteessa se on huomattavasti monipuolisempi tapa korvata syntymäpäiväkortti tai -kukat.

Surunvalitteluun adressin käyttö on todella vaivaton. Valmiiksi tehdylle pohjalle voi helposti vaihtaa muistolauseet mukana tulevasta mallista tai hakea netistä lukuisista vaihtoehdoista tai kirjoittaa haluttu virsi tai runo. Sen jälkeen valitaan sopiva kuva-aiheinen välilehti.

Tämä tarjoaa myös toimivan palveluaktiviteetin, auttamalla adressien ”kirjoittamisessa” saaden samalla pienen lahjoituksen Lions-toimintaan.

Adressien tilaaminen ja
”jakelu” klubeissa

Jokaisessa klubissa tulisi olla nimetty ARS-lion. Hänen tehtävänään on huolehtia adressien tilauksesta ja niiden saatavuudesta.
Paras vaihtoehto olisi, että jokainen hankkii 1–2 adressia itselleen kotia, silloin ne ovat tarvittaessa käytettävissä. Mikäli ne ovat ARS-lionin takana, menee tilanne usein ohi ja adressit hankitaan muualta.
Lionina minulle on ollut kunnia-asia käyttää omaa adressia ja olen huomannut, kuinka monipuolisesti ne toimii.

Adressien tilaaminen on tehty mahdollisimman helpoksi. Omalta I-piirin etusivulta vasemmasta alakulmasta löytyy Arne Ritari -säätiön logo/Lions Ritari, jonka alapuolella on teksti: Tilaa adressi.

Klikkaamalla ”Tilaa adressi” pääset suoraan tilauslomakkeelle (katso kuva alla).

Vastaava linkki löytyy myös Suomen Lions-liiton kotisivulta. Lomakkeessa on punaisella tähdellä merkityt sarakkeet, jotka ovat pakollisia.
Ensimmäisenä tulee valita Piiri, klikkaa A:n oikealla puolella alas osittavaa ”nuolenkärkeä”, jolloin avautuu valikko, josta klikkaa I, jolloin Piiri I on oikein. Sen jälkeen täytetään pakollisiksi määritetyt sarakkeet.
HUOM! Lasku menee tilauslomakkeessa ilmoitetulle henkilölle, ilmoitettuun osoitteeseen. Tilausmäärä tehdään aina tasakymmeninä 10,20,30 jne.

Valikko avautuu klikkaamalla nuolenkärkeä, Valitse toimitustapa on pakollinen, tärkeämpi täyttää Muuta huomioitavaa, esim. kiireellinen tai jos adressit halutaan eri henkilölle toiseen osoitteeseen.

Kun lähetät tilauslomakkeen, se menee suoraan ”laskuttajalle” ja toinen tulee välittömästi Piirin AR-toimikunnan pj:lle eli piirissämme allekirjoittaneelle. Saatuani sähköpostin tarkistan, lähetänkö lähetyksen minä vai onko ne mahdollista toimittaa esim. piirikuvernöörien klubivierailujen yhteydessä.

Adressitilaukset voi tehdä myös soittamalla, lähettämällä sähköpostia tai toimittamalla muulla tavoin viestiä minulle. Olen tarvittaessa yhteydessä ja voidaan tehdä myös tilaus yhdessä netin kautta.

Arne Ritari -säätiön toimintaan ja palveluihin pääset tutustumaan laajemmin klikkaamalla piirin tai Lions -liiton kotisivuilta Arne Ritari -säätiön logoa, jolloin pääset säätön omille sivuille.

Adressien lisäksi sieltä löytyy lisää tietoa muun muassa. Ritareista, Pro Ritareista ja Apurahoista. Minä vastaan ja opastan tarvittaessa kaikkiin em. aiheisiin liittyvissä kysymyksissä.

ARS-apurahat ovat oiva tapa tukea klubin aktiviteetteja taloudellisesti. Ota yhteyttä, niin mietitään mitä ja miten toteutetaan. Nyt on oikea aika tehdä suunnitelmia, miten jäsenistöä aktivoidaan.

Matti Teiska
I-piirin AR-toimikunta pj.
LC Sotkamo/Vuokatti
045 3536 633
matti.teiska@luukku.com

Klubikysely korostaa yhteishenkeä

Piirikuvernöörin vierailujen yhteydessä on jäseniltä kysytty tämän hetken tuntemuksia lionstoiminnasta.

Edelliskaudella asioita kyseltiin I-piirin 2. alueen klubeissa ja nyt kaudella 2020-21 vastaavasti 1. alueen klubeissa. Vastauksia kyselyyn on antanut lähes 400 lionia.

Ensi kaudella on vuorossa Kainuu eli piirin 3. alue. Kyselyssä on haettu klubien käyttöön tietoa, mitkä asiat klubien lionit kokevat lionstoiminnassa vahvimmiksi ja missä nähdään eniten parannettavaa.

Samalla on selvitetty muuttuuko suhtautuminen kokemuksen karttuessa.
Kyselyn kautta välittyy hyvin kuva, miten piirin klubien lionit kokevat nykyisen toiminnan. Mitkä asiat nähdään vahvoiksi ja missä puolestaan on eniten kehitettävää.

Vastaajat nostivat selkeästi suurimmaksi vahvuudeksi klubihengen. Tuntuu, että klubeissa viihtyminen on säilytetty hyvin. Annettujen vastausten perusteella myös lionstoiminnan perusasiat palvelut ja varainhankinta koetaan nekin vahvoiksi.
Kokemuksen karttuessa tilanne ei juurikaan muutu, perusasiat nähdään hyvin samankaltaisina vahvuuksina niin vasta mukaan tulleiden kuin jo vuosikymmeniä mukana olleiden keskuudessa.
Toiminnan kannalta elin-tärkeää viestintää tai sosiaalisen median ja tietotekniikan käyttöä ei nähty yhtä vahvoina kuin edellä kerrottuja klubitoiminnan perusasioita. Monen mielestä nämä ovat omassa klubissa kohtuullisesti hallussa.

Pitkään mukana olleet näkivät viestinnässä eniten kehitettävää.
Kaikkein eniten parannettavaa koettiin olevan klubin kansainvälisessä toiminnassa.

Myös Suomen Lions-liiton ja I-piirin toiminnassa ja klubin osallistumisessa näiden kautta lionstyöhön nähtiin paljon kehitettävää. On hyvä huomioida myös, että oman klubitoiminnan tulevaisuus arvioitiin yhdeksi heikoimmista kaikista kahdestatoista kysytystä asiasta.
Toiminnan tunnettavuudessa nähtiin siinäkin paljon kehitettävää samoin kuin yhteistyössä muiden klubien ja kumppanienkin kanssa.

Klubikyselyyn annetuista vastauksista saa hyvän kuvan, missä alueen klubeissa tällä hetkellä lionstoiminnassa mennään. Tavoitteen mukaisesti kyselyn antamaa tietoa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan toiminnan kehittämisessä.

Tämän kauden aikana pidetyissä johtamisen valmennustilaisuuksissa ja muissakin koulutustilaisuuksissa on tuotu esille kentältä saatua tuoretta viestiä asioista, jotka kenttäväki kokee vahvoina ja missä nähdään kehitettävää. Oppi on tärkein klubeille, mutta ne on syytä kuunnella herkällä korvalla ja huomioida myös piirin toiminnassa.

Kyselyyn annettujen vastausten pohjalta on syytä korostaa seuraavia ohjeita:

 1. Pidä aina mielessä lions-toiminnan perusta: ”Me palvelemme”
 2. Pidä osaltasi yllä klubihenkeä ja anna hyvän klubihengen näkyä myös klubin ulkopuolelle
 3. Toimi jäsenhankinnassa innostuneen avoimesti, kysy uusia jäseniä rohkeasti mukaan toimintaan ja klubin jäseneksi
 4. Pidä klubin palvelupaletti tuoreena, vahvista hyviä palveluja, ideoi ja kehitä uusia
 5. Ideoi ja osallistu aktiivisesti klubin palvelutoimintaan
 6. Muista, että on olemassa monenlaisia tilaisuuksia hyvään palveluun, hyödynnä rohkeasti myös muiden kokeilemia palvelutapoja
 7. Muista varainhankinnan tärkeys avustustyölle ja korosta, että annettu tuki menee järjestössämme kohteisiinsa täysimääräisenä ilman voittoa, hallinto- ja organisaatiokuluja
 8. Tue klubissa avointa ja myönteistä tiedon kulun ilmapiiriä, varo juoruja ja katko huhuja
 9. Kannusta viestittämään entistä paremmin klubin toiminnasta myös muulle lionsväelle ja yleisölle
 10. Muista, että toiminnan viestinnässä myös jokaisen omalla lionstarinan kertomisella on merkitystä
 11. Eri tehtävät klubissa, piirissä, liitossa ja kansainvälisessä toiminnassakin tarvitsevat hoituakseen innokkaita ja asialle omistautuneita lioneja – lähde mukaan haasteita pelkäämättä ja/tai anna tukesi muille eri tehtäviä hoitaville
 12. Yhteistyössä on voimaa – tee porukalla, aina tilaisuuden tullen paranna yhteistyötä muihin klubeihin ja ympäröivään yhteisöön
 13. Anna avoimesti kiitosta ja palautetta rakentavasti

Vesa Ojanperä
1. varapiirikuvernööri
LC Siikajoki

Piiristä tuli rekisteröity yhdistys

Lions-piirille 107-I päätettiin piirin vuosikokouksessa 13.5.2020 hakea piirin rekisteröintiä yhdistysrekisteriin. Asia on tämän kauden aikana saatu päätökseen ja Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on vastaanottanut yhdistyksen perustamisilmoituksen, tarkistanut yhdistyksen säännöt ja todennut ne yhdistyslain mukaisiksi sekä merkinnyt ilmoitetun piirin yhdistysrekisteriin 18.2.2021.

Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti rekisteröidyn yhdistyksen perustamisesta haki kolme piirin jäsenklubia, LC Jääli, LC Oulu / Pateniemi ja LC Siikajoki.

Rekisteröidyn piirin jäseniksi tulevat hyväksyttyjen sääntöjen mukaan piirihallituksen kokouksen päätöksellä kaikki toimialueen lionsklubit.
Rekisteröinnin yhteydessä on samalla ilmoitettu PRH:lle kuluvan kauden piirihallitus. Piirin säännöt noudattavat PRH:n aikaisemmin hyväksymiä mallisääntöjä, ja ovat siten yhteisiä kaikille rekisteröidyille Lions-piireille
Rekisteröidyn yhdistyksen nimeksi tuli Lions-piiri 107-I ry ja piirin kotipaikaksi merkittiin Oulu.

Piirin toiminta-alue on järjestön muodostama liiton osapiiri, jonka rajat on määritelty liiton määrittelemän piirijaon mukaisesti. Piiri on jaettu järjestön sääntöjen mukaisesti alueisiin ja lohkoihin virkailijoineen.
Rekisteröidyn piirin toiminta ei poikkea merkittävästi aiemmasta. Hyväksyttyjen sääntöjen mukaan piirin tarkoituksena on toimia alueensa klubien yhdyssiteenä ja neuvovana keskuselimenä sekä tukea ja ohjata niiden toimintaa. Sääntöihin on myös kirjattu aiemmasta toiminnasta tuttu asia, että piiri ja sen jäsenklubit ovat voittoa tavoittelemattomia yleishyödyllisiä yhdistyksiä.

Piirin rekisteröinti ei oleellisesti muuta sen ja jäsenklubiensa suhdetta. Rekisteröitynä yhdistyksenä Lions-piiri 107-I ry on oikeustoimikelpoinen ja voi toimia useissa eri laissa mainittuna asianomaisena.
Nyt piiri Y-tunnuksen omaavana voi toimia myös piirin ja klubien yhteisten hankkeiden vastuullisena hakijana mm. hankkeissa ja avustusten haussa. Myös pankkiasiointi ja tilien perustaminen sujuvoituu.

Piirihallitus on nyt aiempaan nähden yhdistyksessä yksittäisiä jäseniään merkittävämmässä roolissa vastuunkantajana. Rekisteröimättömässä yhdistyksessä hallitus ei ollut samalla tavalla yhteisesti vastuussa päätöksistä, vaan vastuun kantoivat hallituksen jäsenet henkilökohtaisesti.

Vesa Ojanperä
1. vdg
LC Siikajoki

LCIF 100 klubikilpailussa on edessä loppukiri

LCIF 100 klubikilpailu päättyy 30.5.2021. Olisi hyvä, että klubien lahjoitukset olisivat jo toukokuun alussa tiedossa, koska lahjoitusten kirjautuminen LCIF:n rekisteriin kestää viikkoja.

Piirin kaksi parasta klubia saavat ylimääräisen Melvinin, jotka jaetaan kampanjan tuloksen perusteella piirin kahdelle parhaalle klubille. Mittarina on kauden LCIF-lahjoitusten jäsenkeskiarvo.

Tämä tarkoittaa, että jos klubi lahjoittaa esim. 1000 USD niin sillä saa yhden MJ-jäsenyyden. Kun klubi on piirin kahden parhaan joukossa, klubi saa yhden lisä-Melvinin Lions-liiton aikoinaan maksamista krediiteistä (katastrofiavustukset mm.) joita vielä sen verran jää jäljelle nyt piirikuvernöörien saamista kiintiöistä.

Tarkennusta kilpailuun, että kun klubi lahjoittaa esim. 1000 USD niin tuo summa jaetaan klubin kilpailun lopun jäsenmäärällä. Tässähän luonnollisesti pärjäävät sellaiset klubit, joiden jäsenmäärä on pieni. Jos haluaa pärjätä kisassa kannattaa lahjoittaa vähintäänkin 1000 USD, jolla voidaan palkita ansioitunut klubin jäsen vaikka ei kilpailussa pärjäisikään.

Tämän hetken tilanne I-piirissä kolme parasta:

LC Muhos
133,3 US/Djäsen
LC Vaala
103,4 USD/jäsen
LC Oulu/ Uleåborg
38,1 USD/jäsen

Kilpailun ulkopuolelta muistutan, että usealla klubilla on LCIF-tilillään jo pientä summaa vailla tarvittava määrä dollareita saadakseen MJ-jäsenyyden ansioituneelle jäsenelle. Annan mielellään lisätietoja liittyen asiaan.

LCIF-Europa päivän ajankohta on 22.5.2021 ja keräyskohde tuhkarokko. Mikäli jokin klubi päättää lipaskeräyksestä minulta saa lippaita ja siihen tarvittavia lupatarroja. Keräyslupa on voimassa 30.6.2023
saakka.

PDG Jouko Lampinen MJF
I-piirin LCIF-koordinaattori

0500 586072
jouko.lampinen@lions.fi

Piirijakouudistus on mahdollisuus uudistua

Liiton vuosikokouksessa 2021 tulee käsiteltäväksi ehdotus Suomen Lions-liiton uudeksi piirijaoksi. Ehdotuksen mukaan I- ja L-piirit yhdistyvät ja mukaan uuteen piiriin liitetään myös O-piirin pohjoisia klubeja.

Piirijakouudistuksen val-mistelu käynnistyi liiton puheenjohtaja Matti Reijosen pyynnöstä elokuussa 2020. Kauden kuvernöörit päättivät tarttua haasteeseen, vaikka useat vastaavat yritykset ovat epäonnistuneet menneinä vuosina.

Piirijaon uudistusta ryh-tyi valmistelemaan työryhmä, johon kuuluvat piirikuvernöörit ja liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Työryhmä on kokoontunut fyysisesti kaksi työseminaariviikonloppua, Tampereella ja Savonlinnassa. Kuvernöörikurssi on käsitellyt uudistusta GTM-kokouksissaan yksitoista kertaa. Lisäksi pienempi valmisteleva työryhmä on kokoustanut useita kertoja.

Liiton hallitus ja kuvernöörineuvosto on ollut ajan tasalla valmisteluista koko kauden ajan, asiaa on käsitelty liiton hallituksessa neljässä kokouksessa ja kuvernöörineuvoston kokouksessa 28.11.2020.

Valmistelulla on ollut liiton hallituksen ja kuvernöörineuvoston yksimielinen tuki. Viimeistelty esitys uudesta piirijaosta klubitarkkuudella hyväksyttiin liiton hallituksessa 17.3.2021.

Liiton hallituksen toi-mivaltuuksiin kuuluu tehdä aloitteita liiton toiminnan kehittämiseksi kuvernöörineuvostolle, joka tekee päätöksiä organisaatioon liittyvistä asioista, tässä tapauksessa päättää esityksestä liiton vuo-sikokoukselle piirijakouu-distuksen toteuttamisesta.
Piirijakouudistuksesta päättää liiton vuosikokous yksinkertaisella klubien äänestyksen äänienemmistöllä.

Piirijakouudistuksen
taustaa


Jokainen lions-klubi kuuluu siihen piiriin, jonka alueella se on. Klubit omistavat piirit, moninkertaispiirit ja kansainvälisen järjestön. Klubi ei voi erota piiristä, tai muuttaa toiseen piiriin omalla päätöksellään.
Kun Suomen ensimmäinen Lions-klubi LC Helsinki/Helsingfors perustettiin, se kuului jäsenenä vain kansainväliseen Lions-järjestöön.

Yhdeksän vaiheen jälkeen maassamme on nyt 14 piiriä.
Piirien tehtävä on klubien toiminnan tukeminen ja yhteyksien hoitaminen Suomen Lions-liittoon.

Piirit järjestävät koulutusta, seminaareja, tapahtumia ja tempauksia. Piiri huolehtii myös ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä.

Jotta piirit pystyisivät palvelemaan alueidensa ja lohkojensa klubeja, on
niiden oltava elinkelpoisia. On kyettävä arvioimaan, millä klubi- lohko- ja aluerakenteella piiri voisi tarjota parasta mahdollista palvelua. On pystyttävä näkemään palvelun laadun säilyminen vuosien päähän.

Piirin klubien määrä ja klubeissa oleva jäsenmäärä ovat tärkeimmät mittarit arvioitaessa palvelun tarvetta. Kansainvälinen järjestön sääntöjen mukaan jokaisessa piirissä tulee olla vähintään 35 klubia ja 1250 jäsentä.

Palvelumahdollisuudet heikkenevät, koska kansainvälisen järjestön tuki vähenee, kun mennään alle hyvässä asemassa olevan piirin rajan.
Klubien määrä on vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana 95 klubia, ja samanaikaisesti jäsenmäärä on pudonnut n. kuusituhatta jäsentä, nykyisen määrän ollessa runsaat yhdeksäntoista
tuhatta.

Jo tällä hetkellä puolet piireistä ei täytä hyvässä asemassa olevan piirin vaatimuksia. Toistaiseksi kansainvälinen liitto ei ole esittänyt vaatimusta piirijaon uudistamisesta. Uudistustarve on lähtenyt tarpeesta uudistaa liiton organisaatiota ja toimintaa.

Esitetty
uusi piirijako

Yhteiskunnan alueelliset ja rakenteelliset muutokset edellyttävät myös leijonilta sopeutumista ja mahdollisuuksien tunnistamista.

Elinkeinoelämä, logistiset yhteydet, elinkelpoisuus ja kieli ovat olleet ohjaavina argumentteina uutta piirijakoa suunniteltaessa. Piirijakoa valmisteleva työryhmä on käsitellyt kaikki klubeista tulleet huomautukset piirijakoa koskien, ja huomioinut niitä edellä olevien perusteiden mukaisesti.

Piirijakouudistuksen tavoitteena on turvata Lions-toiminnan tulevaisuus Suomessa. Esitetyssä uudessa piirijaossa kaikki piirit ovat jäsen- ja klubimäärältään riittävän vahvoja.

Uudistus antaa kaikille piireille tasavertaisen kansainvälisen liiton tuen ja antaa kaikkien piirien leijonille mahdollisuuden osallistua kansainvälisen liiton tehtäviin. Piirijakouudistus vahvistaa piirien kykyä tukea klubien palvelutoimintaa ja siten edesauttaa positiivista jäsenkehitystä. Piirijako-uudistus antaa samalla myös mahdollisuuden Lions-liiton organisaation ja toiminnan kehittämiseen.

Klubit ovat Lions-toiminnan sielu ja ruumis. Klubien toiminta ei muutu uudistuksessa millään tavalla, piirin tarjoamat palvelut paranevat ja monipuolistuvat. Piirin toimijat sopeutuvat ja tekevät kaikkensa, jotta piiri toimisi. Siihen tarvitaan riittävästä klubeja ja riittävästi jäseniä.
Tarvitsemme luovuutta ja rohkeutta ottaa vastaan uutta klubien asennetta ja ajatuksia, kävelemättä kenenkään yli.

Tavoitteena on, että uusi piirijako tulisi voimaan 7/2023. Piirijakouudistuksen aikataululla turvataan riittävä aika uuden rakenteen mukaisten toimintatapojen suunnitteluun, ja siten varmistetaan muutoksen sujuva toteuttaminen.

Uusi piirijako tulee vaatimaan totuttujen toimintatapojen kyseenalaistamista ja on siten mahdollisuus uudistua.
Käytännössä uusi piirijako merkitsee uuden FI1 piirin (kartalla tummansininen) muodostumista nykyisistä L-, I- piireistä ja osasta O-piirin pohjoisia klubeja.

Uudistusta valmistellut työryhmä tiedostaa uuden, maantieteellisesti suuren piirin, toiminnassa eteen tulevat haasteet.

Piirijakouudistuksesta on tiedotettu aktiivisesti klubeille marraskuusta 2020 alkaen. Jokaisessa piirissä asiaa on selostettu piirikuvernöörin kukausikirjeissä, meidän piirissä piirikuvernöörin kirjeissä 4–7.
Piirihallitus on käsitellyt asiaa joulukuun ja helmikuun kokouksissa ja kannattanut yksimielisesti piirija-kouudistuksen toteuttamista. Erillinen piirin infotilaisuus järjestettiin 23.11.2020 GTM-kokouksena. Lisäksi asiaa esiteltiin valtakunnallisessa webinaarissa 11.1.2021.

Antero Stenius
piirikuvernööri

Mari Siltakoski on nainen kansikuvaleijonan takana

Kiiminkiläinen mainostoimistoyrittäjä Mari Siltakoski on luonut tämän lehden etu- ja takakannessa nähtävän leijonahahmon.

Siltakoski antoi taitonsa klubinsa käyttöön heti liityttyään Kiimingin lions-klubiin kaksi vuotta sitten.

Hänen kädenjälkeään on nähty muun muassa renkaanvaihtotempauksen mainoksissa ja joulukorteissa.

Siltakoski kuvaa itseään luonteeltaan sellaiseksi, että kun hän lähtee johonkin mukaan, hän ei lähde katselemaan, vaan tekemään.

Siltakoski kertoo tykänneensä lionstoiminnasta. Mukaan lähtemistä monessa mukana oleva yrittäjä pohti parisen vuotta. Halu auttaa oli tärkeä osa päätöstä.

– On hienoa, kun itsellä on jotain annettavaa. Haluan tehdä hyvää, saan siitä kiksejä.

– Koen tosi positiivisena sen, että meillä on klubi, jossa on mukana monenikäisiä miehiä ja naisia. Se tuo mukaan moni-
puolisempia näkemyksiä ja tekemistä.

Elsi Salovaara

TervaLeijona 2/2020-2021 pääkirjoitus: Olihan tämä vuosi!

Kuluva kausi jää varmasti muistoihin kaikille leijonille poikkeuksellisena kautena.
Toimintaa rajoittavia tekijöitä on nyt ollut koronasta johtuen jo vuoden ajan. Normaalit kuukausikokoontumiset ovat olleet lähes mahdottomia. Kokoontumisrajoitukset ovat iskeneet pahasti varainkeruuaktiviteetteihin, jotka ovat perustuneet suuriin yleisömääriin, samoin erilaiset yhteisöllisyyttä palvelevat tapahtumat ovat olleet rajoitettuja. On jouduttu miettimään uusia tapoja toimia lamaantumisen sijaan.

Koronapandemia on se musta joutsen, jonka aavistettiin tulevan, mutta ei tiedetty milloin tulee ja missä muodossa, tuli kuitenkin pyytämättä ja peitti taivaan. Olkoon korona kuitenkin vain musta pilvi taivaalla, jonka takana paistaa aurinko. Mustallakin pilvellä on kultainen reuna, jos koko taivas ei ole musta. Kultainen reunus on lupaus paremmasta. Uudet toimintaympäristövaatimukset, sekä lyhyellä että pitemmällä aikajänteellä, vaativat uudenlaisia toimintatapoja, ne pakottavat uudistumaan. Alkaa uusi mahdollisuus.

Perinteiset klubi-illat on jouduttu ajattelemaan uusiksi. Etäkokoukset, sekä niihin yhdistetyt rajoitetut kokoontumiset, ns. hybridimalli, on
osoittautunut toimivaksi. Samoin on kokoonnuttu ulkotiloissa, jolloin on pystytty huolehtimaan terveysturvallisuudesta. Klubi-iltojen muutokset, ja pahimmassa tapauksessa pois jäämiset, aiheuttavat todellisen vaaran jäsenkehitykselle. Tällaisena aikaan on kiinnitettävä erityistä huomiota yhteydenpitoon, erityisesti sellaisiin jäseniin, joilla ei ole mahdollisuutta etäosallistumiseen. Myöskin viestinnän merkitys korostuu poikkeuksellisina aikoina.

Lions-järjestö on muun toiminnan ohella myös maailman suurimpia koulutusjärjestöjä. Koronan johdosta olemme joutuneet järjestämään myös koulutukset uudella tavalla etänä.
Vaikka etäkoulutuksessa jää puuttumaan lähikoulutuksen vuorovaikutteisuus, mahdollistaa se järjestämisen tehokkuuden ja vähentää matkustamisen tarvetta ja sen vaatimaa ajankäyttöä. Erityiset kiitokset koulutuksiin osallistuneille ja kouluttajille tilanteeseen sopeutumisesta.

Palvelutoiminnassa on jouduttu etsimää uudenlaisia tapoja palvella. Vuoden teemani ”kädellä ja sydämellä” on jäänyt puolinaiseksi, koska palveltava ja palvelun tuottaja eivät ole voineet kohdata fyysisesti. Palvelu on palkitsevinta silloin kun nähdään konkreettisesti palvelusta saatava ilo ja hyöty. Perinteisten palvelumuotojen rinnalle on kehitetty uusia ”etäpalveluita”, joiden kehittämistä kannattaa jatka myös koronan jälkeisenä aikana. Siten myöskin palvelujen osalla korona tulee jättämään pysyvät jäljet.

Koronan lisäksi toinen merkittävä toimintaa muuttava tekijä on ollut kumppanuusajattelun lisääntyminen sekä klubien ulkopuolisten kumppaneiden kanssa sekä klubien välillä. Hyviä esi-merkkejä olisivat voineet olla ilman koronaa yhteistyö Hiihtoliiton ja Lasten klinikan kummien kanssa. Lukuisia yhteistyöhankkeita on kuitenkin pystytty toteuttamaan. Jatkossa kumppanuuksilla ja verkostoitumisella tulee olemaan entistä suurempi merkitys palvelevien käsiparien määrän turvaamisessa.

Tulevan toiminnan haasteina ja painopistealueina tulevat olemaan edelleen ympäristöasiat sekä lisääntyvä lasten ja nuorten fyysinen ja henkinen turvattomuus. Leijonat voivat vaikuttaa itse ja kumppanuuksien avulla oman lähiympäristön puhtauteen ja viihtyisyyteen pienilläkin teoilla sekä kasvattamaan erityisesti lasten luontosuhdetta. Lasten ja nuorten osalla alkava KiTeNet-hanke (Kiusaamisesta Terveeseen Nettikäyttäytymiseen) on tarkoitettu parantamaan lasten ja nuorten turvallisuutta nettiympäristössä vastuullisten ja tietoisten vanhempien avulla. Nuorten huumeiden käyttö sekä koronan myötä pahentunut yksinäisyys ovat todella pahoja ongelmia, joihin tulisi pystyä puuttumaan. Samoin ikääntyneiden ihmisten kohdalla yksinäisyys on entistä vakavampi ongelma.

Leijonien palveluilla on tulevaisuudessakin tarvetta, mutta tarpeisiin vastaamiseen tarvitaan uutta ajattelua, sekä jäsenistön että palveluympäristön osalta. Vaikeudet tulee käsittää haasteina, jotka avaavat mahdollisuuksia. Leijonajärjestö ei voi pysyä muuttumattomana, vaan sen on kyettävä seuraamaan toiminnan ja organisaation osalla ajan virtaa, kuitenkin pitäen perusajatus ”Me Palvelemme” selkeänä ohjenuorana sekä kotimaisessa että kansainvälisessä toiminnassa.

Antero Stenius
piirikuvernööri 2020-2021

Leijonaemojen yhteistyö kantaa hedelmää

Lions-liitto solmi syksyllä 2020 valtakunnallisen yhteistyösopimuksen Leijonaemot ry:n kanssa. Leijonaemot ry on valtakunnallinen erityislasten vanhempien vertaistukiyhdistys, joka toimii yli diagnoosirajojen.

LC Oulunsalo/ Salottaret sai heti syksyllä tiedustelun, olisiko klubi valmis auttamaan, kun ensimmäiset avunpyynnöt tulevat Oulun seudun klubeille.

Salottaret ovat koko olemassaolonsa ajan toimineet nopean toiminnan joukkona, ja olemme tarttuneet ripeästi haasteisiin, aina kun olemme saaneet auttajaryhmän kasaan.

Periaatteena on, että jos avun tarve ja tarvitsija on tiedossa, meidän on ’helppo’ vain kääriä hihat. Oikaisemme byrokratiaosuudet ja tässä tehokkaaksi viestintävälineeksi on osoittautunut Whatsapp-sovellus. Koko klubille saadaan viestiä nopeasti kerralla ja vastauksetkin saadaan ketterästi.

Ensimmäinen
siivouskeikka tammikuussa

Ensimmäinen konkreettinen avunpyyntö tuli marras-kuun puolella. Leijonaemojen toimesta pyydettiin kotityöapua pienten lasten yh-äidille. Hänen aiemmin saamansa siivousapu oli päättymässä ja tarve olisi vuoden 2021 alusta alkaen.

Asia esiteltiin Salottarien klubi-illassa ja heti oli selvää, että apua tarjotaan resurssiemme mukaan. Koska tarve on pidempiaikainen kuin vain esim. yksi kuukausi, I-piirin palvelujoh-taja Mari Korpela ehdotti, että Salottaret ottaisivat hoitaakseen tammikuun ja hän jakaisi haastetta eteenpäin myös muihin klubeihin, jotta perheen äidille saataisiin apua tarjolle pidemmäksi aikaa.

Päivämäärät lyötiin lukkoon ja niinpä allekirjoittanut ja leijonasiskonsa Tessa Tieksola suuntasivat tammikuun pakkasten paukkuessa perheen kotiin tekemään viikkosiivousta.

Äiti oli ihan liikuttunut ja ihmeissään, että miten voikin olla näin ihania ihmisiä, jotka ”ihan hyvää hyvyyttään tulevat auttamaan”. Minä kerroin, että sitähän varten me tässä toiminnassa olemme, että haluamme auttaa ihmisiä.

Haasteeseen vastasivat
muutkin klubit

Kiitollisuudesta tuli meille siivoajillekin hyvä mieli, ja se vahvisti omaa tunnetta siitä, että olemme todellakin oikealla asialla.
Tammikuun siivousvuorot hoidettiin mallikkaasti koronasuosituksia noudattaen ja kapula siirrettiin Marin toi-mesta eteenpäin.
Haasteen ovat ottaneet tämän siivousavun osalta myös LC Oulu Hannat, LC Oulu Sarat ja LC Oulu. Helmikuusta eteenpäin on sovittu, että Pro-Kaks Kotityöpalvelu huolehtii seuraavista siivouskerroista em. klubien sponsoroimana.

Sanna Loukkola
LC Oulunsalo / Salottaret

Salottarien virtuaalinen joulutori oli huippuidea

Jo monen vuoden ajan LC Oulunsalo Salottaret ovat osallistuneet Oulunsalon entisajan markkinoille ja tapahtuma on toiminut merkittävänä varainkeruuaktiviteettina.

Joulun alla 2020 markkinoita ei järjestetty ja tieto peruutuksesta tuli hyvissä ajoin. Klubissa ei luovutettu, vaan mietittiin, mitä voisimme toteuttaa turvallisesti joulumarkkinamyynnin sijaan.

Salottaret ideoivat hetken, ja päättivät perustaa virtuaalisen joulutorin. Tapahtuma luotiin Facebookiin, ja tapahtumaan lisättiin tieto tuotteista, joita torilla oli myytävänä. Tilattavana oli joululeivonnaisia ja jouluruokia.

Konsepti hiottiin mahdollisimman yksinkertaiseksi. Tuotteiden tiedot ja hinnat olivat omina ilmoituksinaan em. tapahtumassa. Tilaukset tehtiin Facebook-tapahtumassa, tuotteet maksettiin etukäteen, ja nouto tapahtui Oulunsalon valitustalolta yhtenä päivänä.

Tapahtumaa mainostettiin klubin jäsenten toimesta heidän omilla Facebook-sivuillaan, sekä klubin sivulla. Tilauksia alkoi tippumaan jo marraskuun puolella ja lopulta tilauksien kokonaisarvo oli yli 600 euroa!
Tilatut tuotteet leivottiin salottarien omissa kodeissa, isoja leivontatalkoita ei tilanteen takia järjestetty.

Joulutori oli monella tavalla menestys. Ensinnäkin, koska tuotteet oli tilattu ja maksettu etukäteen, niitä valmistettiin juuri oikea määrä ja vältyttiin hävikiltä.

Joulutori ei ollut sään armoilla. Vaikka entisajan joulumarkkinoiden tunnelma on ainutlaatuista, tällä joulutorilla ei varpaita palellut. Sen sijaan joukko klubilaisia järjesteli ostokset tilaajille noutopäivän aamupäivänä, ja odotteluaikaa hyödynnettiin muun muassa soittelemalla ja laulamalla joululauluja Oulunsalon valistustalon kahviossa.

Virtuaalitori jää varmasti elämään klubin aktiviteettina, ja alustavasti on puhuttu samankaltaisen tapahtuman järjestämisestä esimerkiksi vapun yhteyteen. Silloin myynnissä voisi olla munkkeja ja simaa jne.
Ideaa saa kopioida muissakin klubeissa ja Salottaret kannustavat rohkeasti miettimään tähän hetkeen sopivia tapoja toimia. Nyt on uudenlaisen tekemisen aika.

Sanna Loukkola

Suomen leijonamotoristit kokoontuvat joka kesä

Lions Bikers -motoristit ovat ajelleet yhdessä jo 23 vuoden ajan. Ensimmäinen kokoontumisajo ja ryhmän perustaminen tapahtui Porissa 1997, jossa myös vietettiin 20-vuosijuhlaa elokuussa 2017. Mukana on edelleen kymmenkunta ryhmän perustajamotoristia.

Yksi pisimpään mukana ollut motoristi on Muhoksen klubin presidentti Erkki Ojala. Hänet kutsui mukaan vihantilainen ”Gutzi”-motoristi. Aluksi ryhmä oli suljettu, vain kutsutuille tarkoitettu, majoitus ym. järjestelyiden johdosta, mutta osallistujia oli jopa 50.

Kokoontumisajoja on ollut meidän piirissä Muhoksella, Tyrnävällä, Utajärvellä ja Oulussa.

Kokoontumisajot ovat suuntautuneet lähinnä kotimaahan, mutta eräs ikimuistoisimmista ajoista Erkki Ojalan mukaan suuntautui Viron Pärnuun 2013. Paikallisina isäntinä olivat Pärnun apulaiskaupunginjohtaja ja Viron Lions-liiton
puheenjohtaja.

Itse tulin mukaan motoristeihin Erkin kutsusta 2013, ja nyt olemme Seijan kanssa osallistuneet kokoontumisajoihin kahdeksan kertaa, aluksi yhteisellä pyörällä, mutta nykyisi molemmat ajamme omalla ratsulla, minulla on musta ja Seijalla on punainen karamelli.

Leijonamotoristiporukka on rentoa ja huumorintajuista sakkia. Ajaminen on nautittavaa ja rauhallista, joten se sopii myöskin aloitteleville motoristeille. Joskus tosin hiki virtaa, kuten Virroilla 2016, kun lämpötila nousi noin +30 asteeseen lauantain ajelun aikana.

Leijonamotoristien kokoontumisiin on osallistunut vuosittain 50–15 motoristia, määrän vähetessä viime vuosina osallistujien ikääntymisen johdosta. Motoristiporukkaan mahtuu ja toivotaan uusia jäseniä. Pyörän merkillä, mallilla, koolla ja iällä ei ole väliä, kaikki kelpaa, sama koskee myös kuskeja ja kanssamatkustajia. Jopa nelipyöräinen ajoneuvo on sallittu.

Erkki Ojalan mukaan motoristiporukalla on hyvä yhteishenki, pitkäjännitteisyyttä odottaa aina seuraavan vuoden kutsua, se on ”meidän oma juttu”, johon halutaan palata vuosi vuodelta.

Tänä vuonna Lions Bikers -ajo järjestettiin Sotkamon upeissa maisemissa, missä järjestettiin XXIV Leijona Bikers -kokoontuminen 31.7.–2.8. Sotkamossa mukana oli 15 leijonaa.

Tapahtuman järjestelyistä vastasi Vuokatissa Lion Kari Kaleton, mistä hänelle suuret kiitokset. Ohjelma oli perinteinen, perjantai-iltana saunottiin ja vietettiin yhteistä iltaa, lauantaina kävimme Kajaanissa ase- ja varusmuseossa ja ajeltiin Kontiomäen ja Naapurinvaaran maisemissa. Illalla oli vuorossa sauna, yhteinen illallinen sekä vuosikokous.
Ensi vuonna ajo suuntautuu Savonlinnaan.

Teksti ja kuvat:
Antero Stenius

piirikuvernööri 2020–2021