Piiri 107-I
Lions I-piiri
Piiri 107-I
Lions I-piiri

Tutkimus selvittää lions-aktiivien jaksamista

Varapiirikuvernööri Hannu Anttonen: ”Klubit elävät vapaaehtoisistaan. Koska aktiiveille on tarjolla niin paljon tekemistä kuin he vain itselleen keksivät ottaa, on tärkeää, että Lions-järjestössä keskitytään myös huolehtimaan motivaatiosta ja jaksamisesta. ” 

Anttosen mielestä jokaisen I-piirin leijonan tulisi lukea Niina Sauvolan gradu, jonka hän teki Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan.

Sauvolan tutkimuksesta käy ilmi, että toimintaan lähtemisen taustalla on auttamisenhalu, verkostoitumisen tarve sekä mielekkään vapaa-ajan toiminnan löytäminen. Toimintaan sitoutumisen haasteena nähtiin oma jaksaminen, toiminnan mielekkyys ja ajankäytölliset haasteet. Vapaaehtoistyössä viihtymisen kannalta merkittäviä seikkoja toimintakulttuurissa ovat jäsenille annettava tuki ja arvostus. Sitoutumisen kannalta on tärkeää, että jäsenet saavat toiminnasta itselleen vastinetta.

Tutkimuksen mukaan lionstoiminta on antanut jäsenille harrastuksen, verkostoja, kasvamisen ja oppimisen mahdollisuuksia sekä voimavaroja. Klubien jäsenet kokivat palvelulle olevan edelleen tarvetta tulevaisuudessa, mutta jäsenmäärän pieneneminen ja klubitoiminnan hiipuminen huolettaa jäseniä. Yllä mainitut haasteet on tiedostettu ja niitä kehitetään järjestössä.

Lue gradututkimus ”Se on kuitenkin harrastus” – Jäsenten sitoutuminen vapaaetoistoimintaan lionsklubeilla I-piirin alueella