Piiri 107-I
Lions I-piiri
Piiri 107-I
Lions I-piiri

Teimme yhdessä I -piirin vuosikokoushistoriaa

I piirin vuosikokouksessa tehtiin historiaa, sillä koronaepidemian vuoksi vuokokous järjestettiin videoneuvotteluna ja äänestykset kirjeenä.

Kokouksen alussa piirikuvernööri Hannu Anttonen kertoi, että äänestykseenosallistui piirin 133 äänioikeutetusta jäsenestä 101 eli 2/3 ja klubeista 4/5 oli edustettuna. Illan videokokoukseen oli ilmoittautunut 66 leijonaa.

Kokouksen materiaalit oli jaettu klubeille etukäteen ja neolivat myös piirin www-sivuilla. Kokouksessa esittelyt tehtiin tiiviisti janiissä nostettiin keskeiset asiat esille.

IPDG Jari Hautala esitteli kautensa 2018-2019 toimintakertomuksen.  Kautta hallitsi jäsenkampanja ja siihen liittyvät uudenlaiset toiminnot ja piirissä tehdyt aloitteet. Siitä seurasikin se, että klubeihin saatiin uutta pöhinää ja klubit toimivat aktiivisesti. Kansainvälisen rekisterijärjestelmä muuttui eikä kaikkia klubien aktiviteetteja saatu raportoitua siihen.

Piirin rahastonhoitaja Ilkka Paulamäki esitteli tilinpäätöksen. Tärkeää on huomata, että siinä on mukana myös nuorisoleirin talous.

Toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin suurella äänimäärällä.

Kokouksen ehkä odotetuin asia oli piirikuvernöörien valinta. Tulevan kauden piirikuvernööriksi valittiin Antero Stenius LC Jäälistä ja ensimmäiseksi varapiirikuvernööriksi Vesa Ojanperä LC Siikajoesta. Antero Steniuksen äänimäärä oli 96 ja Vesa Ojanperän 96. Varsinainen kisa käytiin toisesta varapiirikuvernöörin paikasta. Eija Tuomaala sai 76 ääntä ja Olavi Tapaninen 24, joten Eija Tuomaalasta tuli toinen varapiirikuvernööri.

Antero Stenius ja Ilkka Paulamäki esittelivät toimintasuunnitelman ja talousarvion. Molemmat hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Antero Stenius kertoi, että I alueelta puuttuu kaksi lohkopuheenjohtajaa ja III alueelta yksi. Samoin puuttuu koulutusjohtaja. Stenius ja Anttonen vetosivat kokousedustajiin, että näille tehtäville saataisiin toimijat. Lohkareiden rooli on piirihallituksessa merkittävä ja kasvaa edelleen, mikäli kokous hyväksyy esityksen piirin rekisteröitymisestä.

Seuraavana olikin piirin rekisteröityminen. Vesa Ojanperä kertasi esityksen keskeiset asiat. Rekisteröinnistä on katsottu saatavan joitakin selkeitä ja merkittäviä etuja. Yhdistyslain mukaisesti rekisteröity yhdistys voi hankkia oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä olla asianosaisena tuomioistuimessa ja muun viranomaisen luona, jos se on rekisteröity siten kuin yhdistyslaissa säädetään. Rekisteröitynä piiri voi tehdä jatkossa sopimuksia Nuorisoleiristä, yhteiskonserteista ja yhteistapahtumista. Rekisteröimättömänä piiri on tarvinnut ”viralliseksi sijaissopijaksi” aina jonkun yhdistysrekisterissä olevan klubin. Juridisesti klubille on tullut myös vastuu yhteistapahtumasta. Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista. Vastuu kohdentuu selkeämmin piirikokouksen nimeämälle yhdistyksen hallitukselle.

Rekisteröitymisestä käytiin lyhyt keskustelu, jonka aikana Hannu Anttonen painotti, että rekisteröitymisellä ei muuteta kv. järjestö-, liitto-, piiri- ja klubisuhdetta. Se on määritelty kansainvälisissä säännöissä. Rekisteröitynyt yhdistys määrittää suhteen ympäröivään yhteiskuntaan. Yhdistyksessä valta ja myös vastuu siirtyvät yksittäiseltä piirikuvernööriltä piirihallitukselle. Piirihallituksen kahdeksan lohkopuheenjohtajien rooli kasvaa, sillä he edustavat piirihallituksessa klubeja.

Äänestyksessä 99% äänestäjistä hyväksyi piirin rekisteröitymisen.

Kaiken kaikkiaan siis kaikki ennakkoon lähetetyt asiakohdat hyväksyttiin sellaisenaan.

Hannu Anttonen kiitti lopussa kuluneesta kaudesta ja totesi, että 5.9. tapaamme klubien yhteisessä kauden aloitustapahtumassa, jonka sisältö vastaa perinteisen vuosikokouksen ohjelmaa esitelmineen ja palkitsemisineen.

Onko tällainen kokoustaminen ”uutta normaalia”. Se jäänähtäväksi, mutta kokoustunnelmaa kaivattiin!