Piiri 107-I
Lions I-piiri
Piiri 107-I
Lions I-piiri

Suuntaviittoja toimintaan kaudelle 2021-2022

Talven kääntyessä kevääksi on muun toiminnan ohella aika suunnitella klubeissa ja piirissä tulevankin kauden toimintaa. Tämä kausi on ollut edelliskevään tavoin hyvin poikkeuksellinen myös lionstoiminnassa. Moni jäsenemme kuuluu virustaudin riskiryhmiin ja muutenkin tiukat varotoimet on pitänyt ottaa vakavasti ja tavalla tai toisella huomioon. Palvelutyötä, varainhankintaa tai edes omia tapaamisia ei ole voitu toteuttaa entisin käytännöin.

Uutta toimintakautta suunnitellessa on lupa odottaa tilanteen helpottumista ja uuden toiminnan viriämistä. Heti tilanteen helpotuttua on toiminnassa taukoakin pitäneiden tartuttava toimeen innolla ”me palvelemme” -hengessä.

Avun tarve lähiympäristössä ja maailmalla ei ole poikkeusolojenkaan myötä hävinnyt. On myös paikallaan ottaa opiksi hyviksi todetuista poikkeusolojen käytännöistä – esimerkiksi etätapaamiset kannattaa ottaa monissa asioissa uudeksi toimintatavaksikin.

Jäsenhuollon merkitys on korostunut, yhteydenpito myös vähemmän osallistuviin on nostettu kauden aikana hyvin esiin. Toiminnassa on korostunut jäsenten motivaation ylläpito ja jaksamisesta huolehtimi-nen.
Tilanteesta johtuva yleisötapahtumien vähyys on hankaloittanut myös uusien lionsjäsenten rekrytointia. Myönteisenä piirteenä on ollut, että etäältä osallistuminen on tuonut klubien leijonia hyvin muun muassa piirin koulutustilaisuuksiin. Ainakin osa tilaisuuksista tarjotaan jatkossa myös etäyhteyksin.

Uutta kautta suunniteltaessa pidettiin piirissä pieni strategiatyöneuvottelu kärkiteemoiksi otettavista asioista. Edellä kerrottujen korona-ajan oppien ottaminen koettiin yhdeksi tärkeimmistä painopisteistä. Asiat huomioidaan mm. koulutustarjonnassa ja tapahtumien ”uudelleen käynnistämisen” viestinnässä.

Koulutuksessa säilytetään nopeus reagoida klubien ja lionien tarpeisiin. Klubeille tarjotaan hyviä malleja tehokkaaseen viestintään ja ajan tuomiin viestinnän vaatimusten nopeisiin muutoksiin. Kannustetaan piirin klubeja kattavaan viestintään toiminnastaan.

Jäsenhuollossa keskitytään aiempaa näkyvämmin jäsenten motivointiin ja jaksamisesta huolehtimiseen. Hyvän tekemisen ja tapahtumien kautta syntyy myös mahdollisuuksia rekrytointiin. Herätellään piirin puoleltakin klubeja hyödyntämään entistä paremmin mahdollisuutensa uusien jäsenten kysymiseen. Aktiivien ja toimivien jäsenten ohella uudet jäsenet tuovat klubeille uutta tulevaisuutta.

Palvelutoiminnan osalta piirin toiminnassa panostetaan tulevana kautena klubien yhteisten hankkeiden tukemiseen. Ensi kauden merkittävin uusi suomalainen hanke on KiTeNet. Kirjaimet tulevat hankkeen pääviestistä ”kiusaamisesta terveeseen nettikäyttöön”. Hanke kohdistuu 10-vuotiaisiin koululaisiin ja heidän vanhempiinsa.
Klubit voivat osallistua hankkeeseen eri tavoin.

KiTeNet on klubeille pääosin palveluaktiviteetti eikä edellytä rahallista sitoutumista. Kevään aikana hankkeesta tulee ohjeistusta ja materiaalia. Alustavasti on suunniteltu, että piirin alueella hanketta käynnistetään näyttävästi jo syysukukauden alkuun. KiTeNet-hankkeen ohella tarjotaan klubeille neuvontaa ja ohjeita paikallisiin ympäristön kunnostushankkeisiin. Onnistuneet ympäristön kunnostustoimet kiinnostavat laajasti myös lähialueiden asukkaita.

Ensi kaudella pidetään näkyvästi esillä myös lionsjärjestön kansainvälistä palvelutyötä. Piirillä on tärkeä tehtävä nostaa myös tätä klubien toiminnan puolta esille. Viime vuosien aikana ovat erityisesti nuoret osoittaneet suurta kiinnostusta toimintamme kansainväliseen palvelutyöhön.

Piirissä varaudutaan kauden aikana ennakkoon myös vireillä olevaan piirijakouudistukseen. Kansainvälisen lions-järjestön säännösten ja ohjeistuksen mukaisesti Suomessakin piirit ovat alueeltaan laajenemassa. Laajeneminen edellyttää piirin toiminnalta myös toimintatapojen sopeuttamista uuteen.

Piirin toimintasuunnitelma kaudelle 2021–2022 esitellään hyväksyttäväksi huhtikuun lopulla vuosikokouksessa. Uuden kauden lionstoiminnalle tulee pitkän poikkeusajan jälkeen isoja haasteita ja odotuksia. Säilyttämällä hyväksi katsotut osat toiminnassamme ja varautumalla ”uuteen normaaliin” myös uusin eväin olemme valmiita ensi kauteen.

Vesa Ojanperä
I-piirin 1. vdg