Piiri 107-I
Lions I-piiri
Piiri 107-I
Lions I-piiri

Piirikuvernöörin terveiset: Katse tulevaan lionit!

Arvoisat Leijonat, puolisot ja Leot, kauden alussa kansainvälinen presidenttimme Gudrun Yngvadottir kehotti kääntämään katseemme kohti horisonttia, matkaamaan sinne yhteistyöllä ja katsomaan mitä sieltä löydämme.

Tällä kaudella aloitimme Lions-toiminnassa uuden vuosisadan. Mitä uusia asioita olemme horisontin takaa löytäneet vai olemmeko uskaltaneet katsoa sinne?

Maailma ympärillämme on muuttunut ja muuttuu joka päivä. Olisiko Lions-toiminnankin aika muuttua? Muutosta ei ole kuitenkaan syytä tehdä vain muutoksen vuoksi vaan muutoksella täytyy olla jokin tarkoitus.

Nyt on hyvä aika ennen seuraavan kauden alkua tehdä klubille pidemmän ajanjakson suunnitelma. Siinä tulisi paneutua siihen, miten klubin toimintaa pitäisi kehittää ja mitä klubissa halutaan tehdä. Tämä suunnitelma on hyvä tehdä yhdessä kaikkien klubin jäsenten kanssa niin, että kaikkien ääni tulee kuulluksi. Tehkää toiminnastanne sellaista, jossa kaikki viihtyvät.

Piirissämme kauden teema on ”pitkäjänteisesti yhteistyöllä ja sydämellä”. Tätä teemaa onkin hienosti toteutettu. On ollut erittäin mukava seurata kauden aikana, kuinka useat klubit ovat verkostoituneet keskenään ja mukaan on saatu useita muitakin toimijoita ja yhdistyksiä.

Näin yhteisistä aktiviteeteista saadaan suurempia ja vaikuttavampia. Pystytään palvelemaan suurempia määriä ihmisiä, tekeminen on mielekkäämpää ja saadaan enemmän näkyvyyttä. Hyvin ja Leijonasydämellä hoidetut palveluaktiviteetit tuovat myös positiivista julkisuutta ja lisääntyvää kiinnostusta järjestöämme kohtaan.

Kun kausi alkaa kääntyä sen loppupuolelle, haluan esittää teille kaikille suuret kiitokset tekemistänne palvelutöistä. Ilman teitä monen arki olisi paljon vaikeampaa.

Kolmen vuoden kuvernöörikautenani olen saanut tutustua piirimme kaikkien klubien toimintaan ja aktiviteetteihin. On ollut todella hienoa nähdä, kuinka sitoutuneesti te kaikki olette palvelutyötä tehneet. Suuret kiitokset kohtaamastani vieraanvaraisuudesta klubivierailuillani.

Toivotan teille kaikille menestystä palvelutyöhön, uskalletaan katsoa horisonttiin ja jopa sen taakse.

Piirikuvernöörinne Jari Hautala ja puoliso Saila