Piiri 107-I
Lions I-piiri
Piiri 107-I
Lions I-piiri

Leijonilta tukea päihdeongelmaisille nuorille

LC Oulu-Uleåborg tukee nuorten alle 30-vuotiaiden  huume- ja päihdeongelmaisten harrastustoimintaa lahjoittamalla 1 400 euroa musiikki- instrumenttien hankintaan Nuorten Ystävät ry:n ja Oulun Kriisikeskuksen yhteisessä Verto-kehittämishankkeessa.

LC Oulu-Uleåborgin sihteeri Marja-Leena Kärkkäinen korostaa, miten tärkeää on yhdenkin nuoren pelastaminen päihde- ja huumekierteestä: ”Mikäli yhdeltäkin huumeita ja päihteitä käyttävältä nuorelta saadaan harrastusten ja muun mielekkään toiminnan avulla katkaistua päihde- ja/tai huumekierre, on nuoren elämä silloin pelastettu ja yhteiskunta paljon voittanut.”

Taustaa Verto-hankkeesta

Verto on kehittämishanke, jonka asiakkaina käy päivittäin huumeiden aktiivikäyttäjiä, korvaushoidossa olevia, kuntoutuneita sekä omaisia. Nuorten osuus (15-28 -vuotiaat) kävijämäärästä nousee selkeästi esille ja huumeongelmaiset ovat yhä nuorempia. Verto -hankkeen asiakkaina on paljon lahjakkaita ihmisiä, joilla ei ole omassa arkielämässään mahdollista toteuttaa harrastuksiaan, muiden muassa vähävaraisuuden vuoksi. Nuoret ovat jo pitkään toivoneet musiikkipainotteista toimintaa hankkeeseen. Tämä tarkoittaa ennen kaikkea instrumenttien hankkimista. Toiveena on myös saada ohjausta bänditoimintaan. Nuorten joukosta löytyy opettamishalua ja -taitoa, osalla nuorista on jopa kokemusta konservatorion opinnoista.

Päihteiden ja huumeiden käyttö on lisääntynyt Oulussa myös nuorten keskuudessa. Tästä huolimatta Oulun kaupunki ei ole viimeisten vuosien aikana lisännyt päihde- ja mielenterveyspalveluita, eikä käyttänyt niihin lisäresursseja, vaikka kuntaliitosten myötä kaupungin asukasluku on kasvanut (Kuutoskuntien tilastotieto 2016).