Piiri 107-I
Lions I-piiri
Piiri 107-I
Lions I-piiri

Kutsu I piirin vuosikokoukseen 13.5.2020

ilmoittautuminen on päättynyt 8.5.2020

 I-PIIRIN VUOSIKOKOUS kutsu 13.05.2020

Keskiviikkona 13.05.2020  GoToMeetinginä klo 19.00 

Linkki kokoukseen lähetetään ilmoittautumisten mukaan

 HYVÄ LION PRESIDENTTI 

Suomen Lions-liiton 107-I –piirin piirikokous pidetään Korona -viruksesta johtuen keskiviikkona  13.5.2020 klo 19.00 gotomeetinginä.  Kokouksessa käsitellään piirin sääntöjen määräämät asiat.

Käsiteltävät asiat jaetaan esittelynä ilmoittautuneille etukäteen kirjallisesti sähköpostilla ja klubien virallisille edustajille äänestysohjeet postiäänestystä varten klubipresidenttien kautta, jotta äänet voidaan antaa 12.5 klo19.00 mennessä vaalitoimikunnalle.

 Kokoukseen ilmoittautuminen:

ILMOITTAUTUMINEN ON PÄÄTTYNYT 8.5.2020

Ilmoittautuminen kokoukseen tapahtuuI-piirin internet sivun kautta www.lions.fi/i 8.5.2020 mennessä. Myös PDG:t (entisetpiirikuvernöörit, joilla on puhe-, läsnäolo- ja äänioikeus) ilmoittautuvat.Ilmoituslomakkeeseen merkitään virallinen edustaja tai PDG tai lion siihenvarattuun kohtaan. Klubin virallisten edustajien nimet on toimitettavavaalitoimikunnalle äänestyskaavakkeiden mukana viimeistään 12.5.2020.Virallisia edustajia klubeilla on edustajalistan mukaisesti, jonkaäänioikeustoimikunta on todennut.  PDG:ttulevat tämän lisäksi, mikäli eivät ole virallisia edustajia. Lista virallistenedustajien määrästä klubeittain julkaistaan 11.4 piirin sivuilla ja lähetetäänmyös äänestysdokumenttien mukana klubien presidenteille.

Lista kokoukseen osallistujista tehdään ilmoittautumisten perusteella ja heille lähetetään kokouslinkki.  Virallisten edustajien nimeäminen on tärkeää.  Jotta klubilla on oikeus äänestää äänimääränsä mukaisesti, on kansainvälinen jäsenmaksuvelvoite oltava suoritettuna ennen 12.5.2020.

Vaalitoimikunnalta kirjeet lähetetään klubeille 16.4 ja äänestysaika postitse on 23.4-8.5.2020.  

Tervetuloa I-piirin vuosikokoukseen!

Oulussa 2.4.2020

Hannu Anttonen

Piirikuvernööri