Piiri 107-I
Lions I-piiri
Piiri 107-I
Lions I-piiri

Suuntaviittoja toimintaan kaudelle 2021-2022

Talven kääntyessä kevääksi on muun toiminnan ohella aika suunnitella klubeissa ja piirissä tulevankin kauden toimintaa. Tämä kausi on ollut edelliskevään tavoin hyvin poikkeuksellinen myös lionstoiminnassa. Moni jäsenemme kuuluu virustaudin riskiryhmiin ja muutenkin tiukat varotoimet on pitänyt ottaa vakavasti ja tavalla tai toisella huomioon. Palvelutyötä, varainhankintaa tai edes omia tapaamisia ei ole voitu toteuttaa entisin käytännöin.

Uutta toimintakautta suunnitellessa on lupa odottaa tilanteen helpottumista ja uuden toiminnan viriämistä. Heti tilanteen helpotuttua on toiminnassa taukoakin pitäneiden tartuttava toimeen innolla ”me palvelemme” -hengessä.

Avun tarve lähiympäristössä ja maailmalla ei ole poikkeusolojenkaan myötä hävinnyt. On myös paikallaan ottaa opiksi hyviksi todetuista poikkeusolojen käytännöistä – esimerkiksi etätapaamiset kannattaa ottaa monissa asioissa uudeksi toimintatavaksikin.

Jäsenhuollon merkitys on korostunut, yhteydenpito myös vähemmän osallistuviin on nostettu kauden aikana hyvin esiin. Toiminnassa on korostunut jäsenten motivaation ylläpito ja jaksamisesta huolehtimi-nen.
Tilanteesta johtuva yleisötapahtumien vähyys on hankaloittanut myös uusien lionsjäsenten rekrytointia. Myönteisenä piirteenä on ollut, että etäältä osallistuminen on tuonut klubien leijonia hyvin muun muassa piirin koulutustilaisuuksiin. Ainakin osa tilaisuuksista tarjotaan jatkossa myös etäyhteyksin.

Uutta kautta suunniteltaessa pidettiin piirissä pieni strategiatyöneuvottelu kärkiteemoiksi otettavista asioista. Edellä kerrottujen korona-ajan oppien ottaminen koettiin yhdeksi tärkeimmistä painopisteistä. Asiat huomioidaan mm. koulutustarjonnassa ja tapahtumien ”uudelleen käynnistämisen” viestinnässä.

Koulutuksessa säilytetään nopeus reagoida klubien ja lionien tarpeisiin. Klubeille tarjotaan hyviä malleja tehokkaaseen viestintään ja ajan tuomiin viestinnän vaatimusten nopeisiin muutoksiin. Kannustetaan piirin klubeja kattavaan viestintään toiminnastaan.

Jäsenhuollossa keskitytään aiempaa näkyvämmin jäsenten motivointiin ja jaksamisesta huolehtimiseen. Hyvän tekemisen ja tapahtumien kautta syntyy myös mahdollisuuksia rekrytointiin. Herätellään piirin puoleltakin klubeja hyödyntämään entistä paremmin mahdollisuutensa uusien jäsenten kysymiseen. Aktiivien ja toimivien jäsenten ohella uudet jäsenet tuovat klubeille uutta tulevaisuutta.

Palvelutoiminnan osalta piirin toiminnassa panostetaan tulevana kautena klubien yhteisten hankkeiden tukemiseen. Ensi kauden merkittävin uusi suomalainen hanke on KiTeNet. Kirjaimet tulevat hankkeen pääviestistä ”kiusaamisesta terveeseen nettikäyttöön”. Hanke kohdistuu 10-vuotiaisiin koululaisiin ja heidän vanhempiinsa.
Klubit voivat osallistua hankkeeseen eri tavoin.

KiTeNet on klubeille pääosin palveluaktiviteetti eikä edellytä rahallista sitoutumista. Kevään aikana hankkeesta tulee ohjeistusta ja materiaalia. Alustavasti on suunniteltu, että piirin alueella hanketta käynnistetään näyttävästi jo syysukukauden alkuun. KiTeNet-hankkeen ohella tarjotaan klubeille neuvontaa ja ohjeita paikallisiin ympäristön kunnostushankkeisiin. Onnistuneet ympäristön kunnostustoimet kiinnostavat laajasti myös lähialueiden asukkaita.

Ensi kaudella pidetään näkyvästi esillä myös lionsjärjestön kansainvälistä palvelutyötä. Piirillä on tärkeä tehtävä nostaa myös tätä klubien toiminnan puolta esille. Viime vuosien aikana ovat erityisesti nuoret osoittaneet suurta kiinnostusta toimintamme kansainväliseen palvelutyöhön.

Piirissä varaudutaan kauden aikana ennakkoon myös vireillä olevaan piirijakouudistukseen. Kansainvälisen lions-järjestön säännösten ja ohjeistuksen mukaisesti Suomessakin piirit ovat alueeltaan laajenemassa. Laajeneminen edellyttää piirin toiminnalta myös toimintatapojen sopeuttamista uuteen.

Piirin toimintasuunnitelma kaudelle 2021–2022 esitellään hyväksyttäväksi huhtikuun lopulla vuosikokouksessa. Uuden kauden lionstoiminnalle tulee pitkän poikkeusajan jälkeen isoja haasteita ja odotuksia. Säilyttämällä hyväksi katsotut osat toiminnassamme ja varautumalla ”uuteen normaaliin” myös uusin eväin olemme valmiita ensi kauteen.

Vesa Ojanperä
I-piirin 1. vdg

Kiinnostunut lionstoiminnasta?

Hei! Mukavaa, että kiinnostuit lionstoiminnastamme.

Piirimme alueella – Merijärveltä Iihin ja Oulusta Kuhmoon – toimii 50 klubia. Klubit ovat joko nais-, mies- tai ns yhtenäisklubeja. Paikkakuntasi klubeihin voit tutustua tarkemmin tästä.

Voit ottaa yhteyttä

  1. joko suoraan johonkin em klubiluettelossa olevaan klubiin 
  2. piirin jäsenjohtaja Eija Tuomaalaan, GSM 040 8678 152 tai eija.tuomaala(at)lions.fi 

Lisätietoja myös 

Olet lämpimästi tervetullut !

Antero Steniuksen ajankohtaiskatsaus klubikirjeessä

Piirikuvernöörin 7. klubikirjeessä on tuhti paketti asiaa. Mm. kulmat kuntoon, jäseneksiottamisen päivä, piiriuudistuksen tilannekatsaus, uusia aktiviteettimuotoja, kokouksia, valmennuksia.

Lue kirje niin pysyt ajassa mukana ! Kirje on lähetetty klubeihin 3.2. ja se tulee jakaa kaikille jäsenille.

Jouluajan iloa puhelinsoitolla 650 henkilölle

Lions I piirin Lions-klubit ilahduttivat jouluisella puhelinsoitolla noin 650 henkilöä.

Hankkeen käynnistäjänä toiminut Lions I piirin entinen piirikuvernööri Hannu Anttonen pitää tulosta hyvänä. ”Monet yhdistykset ovat joutuneet rajoittamaan toimintaansa korona-aikana. Me Leijonat päätimme käynnistää tämän hankkeen LC Oulu/Raatin esimerkin pohjalta. Ja piirin entisten piirikuvernöörien tapaamisessa lokakuun 2020 lopussa Pekka Rautakorven sanoista saimme tunnuslauseen – Nyt jos koskaan. ”

Puhelintempaukseen osallistui 21 Lions-klubia, joissa noin 190Leijonaa soitti noin 650 sellaiselle tuttavalleen, joihin ei pitkään aikaan oleollut yhteydessä. Kainuussa tavoitettiin 100 henkilöä ja Pohjois-Pohjanmaan klubeissa 550 henkilöä. ”Mukana olevat klubit edustavat piirimme kaikkia kolmea aluetta. Palvelutunteja kertyi 300. Eli keskimäärin puoli tuntia / puhelu. Olemme saaneet hyvää palautetta tästä joulunajan tempauksestamme. Vastaanottajat olivat todella ilahtuneita ja yhteydenotto toi heille hyvän mielen.” Anttonen summaa.

LC Oulu/Raatti toteuttaa hanketta pitkin vuotta ja monet klubit ovat päättäneet jatkaa joulun jälkeen aloitettua puhelinhanketta. ”Leijonien Me palvelemme – tunnus toteutuu hyvin myös korona-aikana”, muistuttaa Anttonen.

Piirikuvernöörin 6. klubikirje

Piirikuvernööri Antero Stenius muistuttaa Leijonatoimintaa ohjaavasta ”vuosikellosta”, johon on ajoitettu toiminnan kannalta tärkeät tapahtumat. Seuraava tärkeä päivämäärä on 15. tammikuuta, johon mennessä klubien tulee esittää piirin hallitukselle kaikki vuosikokoukseen menevät klubialoitteet ja virkailijaehdotukset.

Antero muistuttaa myös raportoinnin tärkeydestä: ”Palvelun raportoiminen on kriittisen tärkeä tekijä vaikutuksemme mittaamisessa ja jäsenmäärän kasvattamisessa – joten raportoikaa sekä henkilökohtaisesti suoritetut että virtuaaliset palveluaktiviteettinneMyLion®:ssa tai alueellisessa raportointijärjestelmässä!”

Klubikirjeessä on linkkejä raportoinnin eri ohjeisiin.

Klubikirje kokonaisuudessaan