Piiri 107-I
Lions I-piiri
Piiri 107-I
Lions I-piiri

Teimme yhdessä I -piirin vuosikokoushistoriaa

I piirin vuosikokouksessa tehtiin historiaa, sillä koronaepidemian vuoksi vuokokous järjestettiin videoneuvotteluna ja äänestykset kirjeenä.

Kokouksen alussa piirikuvernööri Hannu Anttonen kertoi, että äänestykseenosallistui piirin 133 äänioikeutetusta jäsenestä 101 eli 2/3 ja klubeista 4/5 oli edustettuna. Illan videokokoukseen oli ilmoittautunut 66 leijonaa.

Kokouksen materiaalit oli jaettu klubeille etukäteen ja neolivat myös piirin www-sivuilla. Kokouksessa esittelyt tehtiin tiiviisti janiissä nostettiin keskeiset asiat esille.

IPDG Jari Hautala esitteli kautensa 2018-2019 toimintakertomuksen.  Kautta hallitsi jäsenkampanja ja siihen liittyvät uudenlaiset toiminnot ja piirissä tehdyt aloitteet. Siitä seurasikin se, että klubeihin saatiin uutta pöhinää ja klubit toimivat aktiivisesti. Kansainvälisen rekisterijärjestelmä muuttui eikä kaikkia klubien aktiviteetteja saatu raportoitua siihen.

Piirin rahastonhoitaja Ilkka Paulamäki esitteli tilinpäätöksen. Tärkeää on huomata, että siinä on mukana myös nuorisoleirin talous.

Toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin suurella äänimäärällä.

Kokouksen ehkä odotetuin asia oli piirikuvernöörien valinta. Tulevan kauden piirikuvernööriksi valittiin Antero Stenius LC Jäälistä ja ensimmäiseksi varapiirikuvernööriksi Vesa Ojanperä LC Siikajoesta. Antero Steniuksen äänimäärä oli 96 ja Vesa Ojanperän 96. Varsinainen kisa käytiin toisesta varapiirikuvernöörin paikasta. Eija Tuomaala sai 76 ääntä ja Olavi Tapaninen 24, joten Eija Tuomaalasta tuli toinen varapiirikuvernööri.

Antero Stenius ja Ilkka Paulamäki esittelivät toimintasuunnitelman ja talousarvion. Molemmat hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Antero Stenius kertoi, että I alueelta puuttuu kaksi lohkopuheenjohtajaa ja III alueelta yksi. Samoin puuttuu koulutusjohtaja. Stenius ja Anttonen vetosivat kokousedustajiin, että näille tehtäville saataisiin toimijat. Lohkareiden rooli on piirihallituksessa merkittävä ja kasvaa edelleen, mikäli kokous hyväksyy esityksen piirin rekisteröitymisestä.

Seuraavana olikin piirin rekisteröityminen. Vesa Ojanperä kertasi esityksen keskeiset asiat. Rekisteröinnistä on katsottu saatavan joitakin selkeitä ja merkittäviä etuja. Yhdistyslain mukaisesti rekisteröity yhdistys voi hankkia oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä olla asianosaisena tuomioistuimessa ja muun viranomaisen luona, jos se on rekisteröity siten kuin yhdistyslaissa säädetään. Rekisteröitynä piiri voi tehdä jatkossa sopimuksia Nuorisoleiristä, yhteiskonserteista ja yhteistapahtumista. Rekisteröimättömänä piiri on tarvinnut ”viralliseksi sijaissopijaksi” aina jonkun yhdistysrekisterissä olevan klubin. Juridisesti klubille on tullut myös vastuu yhteistapahtumasta. Rekisteröidyn yhdistyksen jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen velvoitteista. Vastuu kohdentuu selkeämmin piirikokouksen nimeämälle yhdistyksen hallitukselle.

Rekisteröitymisestä käytiin lyhyt keskustelu, jonka aikana Hannu Anttonen painotti, että rekisteröitymisellä ei muuteta kv. järjestö-, liitto-, piiri- ja klubisuhdetta. Se on määritelty kansainvälisissä säännöissä. Rekisteröitynyt yhdistys määrittää suhteen ympäröivään yhteiskuntaan. Yhdistyksessä valta ja myös vastuu siirtyvät yksittäiseltä piirikuvernööriltä piirihallitukselle. Piirihallituksen kahdeksan lohkopuheenjohtajien rooli kasvaa, sillä he edustavat piirihallituksessa klubeja.

Äänestyksessä 99% äänestäjistä hyväksyi piirin rekisteröitymisen.

Kaiken kaikkiaan siis kaikki ennakkoon lähetetyt asiakohdat hyväksyttiin sellaisenaan.

Hannu Anttonen kiitti lopussa kuluneesta kaudesta ja totesi, että 5.9. tapaamme klubien yhteisessä kauden aloitustapahtumassa, jonka sisältö vastaa perinteisen vuosikokouksen ohjelmaa esitelmineen ja palkitsemisineen.

Onko tällainen kokoustaminen ”uutta normaalia”. Se jäänähtäväksi, mutta kokoustunnelmaa kaivattiin!

Piirikokouksen 13.5. materiaalit

Hyvät klubien edustajat ja piirin vuosikokoukseen osallistujat

Tässä jaossa teille kertomusdokumentit I-piirin vuosikokousta varten. 

Tarvitsette niitä myös äänestysten pohjana.

 Äänestysohjeet ovat saamissanne kirjekuorissa ja myös palautusohjeet äänestyskaavakkeille koskien klubien virallisia edustajia.

Halutessanne voitte ilmoittautua I-piirin vuosikokoukseen piirin sivujen kautta 8.5 mennessä.

Tuo kokoushan on 13.5 klo 19.00 gotomeetinginä, johon saatte kutsun ilmoittaumisten perusteella.

Samalla saatte myös esityslistan. Kokousta ennen on lyhyt tekninen neuvonta, miten onnistuneessa gtm-kokouksessa on hyvä toimia kokouksen aikana, kun osallistujia on paljon. Meetinki alkaa siis jo klo 18.45.

Ohessa on seuraavat dokumentit käyttöönne:

Toimintakertomus 2018-19

Tilinpäätös, lausunto

– Toimintasuunnitelma 2020-21

– Talousarvio 2020-21

Piirikuvernööriehdokas esittely: Antero Stenius

 1. Varapiirikuvernööriehdokas: Vesa Ojanperä
 2. Varapiirikuvernööriehdokas: Olavi Tapaninen
 3. 2. Varapiirikuvernööriehdokas: Eija Tuomaala

– Piirin tulevaan mahdolliseen rekisteröintiin liittyvät perustelut japiirin sääntöluonnos

 1. Esitys klubeille rekisteröintiesityksistä

2. Esitys rekisteröinnistä

3. Luonnos I piirin säännöiksi

Kutsu I piirin vuosikokoukseen 13.5.2020

ilmoittautuminen on päättynyt 8.5.2020

 I-PIIRIN VUOSIKOKOUS kutsu 13.05.2020

Keskiviikkona 13.05.2020  GoToMeetinginä klo 19.00 

Linkki kokoukseen lähetetään ilmoittautumisten mukaan

 HYVÄ LION PRESIDENTTI 

Suomen Lions-liiton 107-I –piirin piirikokous pidetään Korona -viruksesta johtuen keskiviikkona  13.5.2020 klo 19.00 gotomeetinginä.  Kokouksessa käsitellään piirin sääntöjen määräämät asiat.

Käsiteltävät asiat jaetaan esittelynä ilmoittautuneille etukäteen kirjallisesti sähköpostilla ja klubien virallisille edustajille äänestysohjeet postiäänestystä varten klubipresidenttien kautta, jotta äänet voidaan antaa 12.5 klo19.00 mennessä vaalitoimikunnalle.

 Kokoukseen ilmoittautuminen:

ILMOITTAUTUMINEN ON PÄÄTTYNYT 8.5.2020

Ilmoittautuminen kokoukseen tapahtuuI-piirin internet sivun kautta www.lions.fi/i 8.5.2020 mennessä. Myös PDG:t (entisetpiirikuvernöörit, joilla on puhe-, läsnäolo- ja äänioikeus) ilmoittautuvat.Ilmoituslomakkeeseen merkitään virallinen edustaja tai PDG tai lion siihenvarattuun kohtaan. Klubin virallisten edustajien nimet on toimitettavavaalitoimikunnalle äänestyskaavakkeiden mukana viimeistään 12.5.2020.Virallisia edustajia klubeilla on edustajalistan mukaisesti, jonkaäänioikeustoimikunta on todennut.  PDG:ttulevat tämän lisäksi, mikäli eivät ole virallisia edustajia. Lista virallistenedustajien määrästä klubeittain julkaistaan 11.4 piirin sivuilla ja lähetetäänmyös äänestysdokumenttien mukana klubien presidenteille.

Lista kokoukseen osallistujista tehdään ilmoittautumisten perusteella ja heille lähetetään kokouslinkki.  Virallisten edustajien nimeäminen on tärkeää.  Jotta klubilla on oikeus äänestää äänimääränsä mukaisesti, on kansainvälinen jäsenmaksuvelvoite oltava suoritettuna ennen 12.5.2020.

Vaalitoimikunnalta kirjeet lähetetään klubeille 16.4 ja äänestysaika postitse on 23.4-8.5.2020.  

Tervetuloa I-piirin vuosikokoukseen!

Oulussa 2.4.2020

Hannu Anttonen

Piirikuvernööri

PIIRIKIRJE 7/2019-2020

Hyvät leijonat, puolisot, klubivirkailijat ja leot


TÄRKEÄÄ


Olemme kuulleet huolestuttavia uutisia korona-viruksen etenemisestä Suomessakin. Viranomaiset ovat tehneet päätöksiä sekä antaneet suosituksia, miten harrastustoiminnassa pitäisi viruksen etenemisen estämiseksi toimia. Suosituksena on, että tarpeettomia henkilökontakteja tulisi välttää. Ja monet kokoustilojen haltijat ovat jo kieltäneet kokousten pidon tiloissaan kuten koulut. Miten sitten menettelemme eri tilaisuuksissa? Tavoitteemmehan on selkeä: pyritään pitämään taudin leviäminen riskiryhmiin kuten vanhuksiin ja muiden peruskuntonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluviin(esim. keuhko- ja sydänsairaudet) mahdollisimman vähäisenä. Ohessa piirin johtoryhmän kannanotto asiaan ja sitä päivitetään aina tarvittaessa. Ennen huhtikuun vuosikokouksia annamme täsmällistä tietoa eri tavoista järjestää nuo kokoukset.

Lue koko kannanotto tästä piirikirjeestä.

Kutsu 107-I piirihallituksen kokoukseen 2/2019-2020

Piirihallituksen kokous pidetään lauantaina 1.12.2019 Merilän Kartanossa Utajärvellä. Katso tästä ohjelma ja ilmoittautumisohjeet. 

107-I PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 2/2019-2020

Aika: lauantai 1.12.2019

Paikka: Merilän Kartano, Meriläntie 1, Utajärvi.  

Ilmoittautuminen: Piirisihteerille torstaihin 28.11.  klo 18 mennessä , myös ruoka-allergiat ja puolison tulo. (rauno.ketomaki@kianta.fi)   
Joulupuurot ja kahvit ovat omakustanteiset, 20 €, ja maksetaan paikan päällä.

OHJELMA

14:20 puurojuhlatarjoilu
15:00 piirihallituksen kokous
17:30 lähtökahvit pikkujouluohjelmalla

Puoliso-ohjelma on!

Tervetuloa!
Hannu Anttonen
piirikuvernööri

JAKELU
Piirihallitus, toimikuntien ja työryhmien puheenjohtajat, entiset piirikuvernöörit

Kokouksen esityslista

 1. Kokouksen avaus – Leijona henki
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Läsnäolijoiden toteaminen
 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
 6. Toimintakauden tavoitteiden saavuttaminen
  -Lohkojen klubien tilanteet , keskustelu
  -Piirin toimikuntien ja työryhmien vuosisuunnitelmien toteutuminen/uudet ideat:
  koulutus-, jäsen- ja aktiviteettitmk, LCIF ja ARS
  – viestintä, nuoriso-, kummi-, PDG ja muut toimikunnat.
 7. Lastensyöpä-tapahtumien suunnitelma vv.2020-21
 8. Ympäristöhankkeet I-piirissä vv. 2020-21
 9. PNATien palaute ja Seuraavan aluefoorumin (24-26.2) aiheet
 10. 70v lionismia Suomesssa- Miten liitto ja piiri juhlistaa tapahtumaa v 2020
 11. Piirin taloustilanne
 12. Ilmoitusasiat : piirin rekisteröinti, rauhanjulistekilpailu
  1. Muut asiat: palkitsemiset
  2. Kokouksen päättäminen

Piirihallituksen jäsen, varaudu keskustelemaan vastuualueesi syksyn toiminnasta. Raportit etukäteen piirisihteeri Raunolle (rauno.ketomaki@kianta.fi), vaikka et olisi tulossa itse kokoukseen.

Viestinnän koulutuksissa somea ja videota

Marraskuun puolessa välissä Lions I-piiri järjestää kaikille leijonille avoimia viestinnän valmennuksia. Koulutuksiin voi osallistua yli aluerajojen.

Tärkeää on, että valmennuksiin ilmoittaudutaan ja osallistujat ottavat käteistä rahaa mukaan tarjoilun maksamiseksi. Ilmoittautumiset perjantaihin 8.11. mennessä.

Valmennukset järjestetään seuraavasti:

Ti 12.11. klo 18.00 Videokurssi aloittelijoille, kouluttajana Jenna Korsulainen. Paikka: Lounasravintola Kirsikka, Tapsitie 5, Oulu

ILMOITTAUDU TÄSTÄ OULUUN

Ke 13.11. klo 18.00 SOME-kurssi, kouluttajana Lion Heidi Haataja. Paikka: Limingan kirjasto, Liminganraitti 5, 91900 Liminka

ILMOITTAUDU TÄSTÄ LIMINKAAN

To 14.11. klo 18.00 Videokurssi aloittelijoille, kouluttajana Lion Risto Pikkupeura. Paikka: Honkkari, Honkirämeentie 10, Kajaani

ILMOITTAUDU TÄSTÄ KAJAANIIN

Ilmoittautumisen yhteydessä voitte esittää toiveita käsiteltävistä aiheista. Toiveet otetaan huomioon kurssin sisällössä.

Ottakaan mukaan omat kannettavat tai tabletit sekä erityisesti videon perusteisiin puhelimet. Videokurssille tulijoita pyydetään lisäksi asentamaan älypuhelimeensa jokin videoeditori otetun videon muokkaamista varten.

Lämpimästi tervetuloa!

Ulla Karppinen
koulutusjohtaja
040 5033128
ulla.karppinen@lions.fi

Klubien kehittämispäivät marraskuussa

”Kohti iloa ja uudistumista” – klubin kehittämispäivä, I osio

Tähän ensimmäiseen osioon kutsumme klubeista 1. varapresidentin, jäsenjohtajan ja aktiviteettitoimikunnan puheenjohtajan.  Alueittain järjestettävät valmennukset ovat samansisältöisiä, joten tarvittaessa voi osallistua muuhun kuin oman alueen valmennusiltaan.

Valmennusilta alkaa klo 17.30 omakustanteisella kahvilla, käteistä rahaa siis mukaan.

Valmennus alkaa klo 17.45 ja kestää klo 20.15 saakka. Tervetuloa!

Lisätietoja koulutusjohtaja Ulla Karppiselta, ulla.karppinen@lions.fi

Ilmoittaudun mukaan (valitse yksi)
OULU I alue 4.11. Lounasravintola Kirsikka, Tapsitie 5, OuluLIMINKA II alue 6.11. Hannu Krankan koulu, LiminkaKAJAANI III alue 5.11. Honkkari, Honkirämeentie 10, 87400 Kajaani

TervaLeijona tutustuttaa diabeetikon arkeen

Syksyn 2019 lehdessä haastatellaan muun muassa liminkalaista Elviiraa, joka on sairastanut diabetesta kaksi vuotta. Lehdessä on tietoa myös klubien muista diabetes-tapahtumista, visiitistä Qstockiin, tasavuosijuhlista ja lukuisista palvelutehtävistä. Uusi klubikin on syntynyt Hiukkavaaraan! Haastattelussa on yksi konkarileijona ja päästäänpä jutuissa myös maailmalle muun muassa nuorisovaihtareiden mukana.

Aluefoorumeissa jaossa oli tietoa ja lehtinippuja

Aluefoorumit järjestettiin syyskuussa kolmella alueella klubien keskustelu-ja tietoiskufoorumeina.

Alustava ohjelma

Klo 17.45

 • Avaus Vastuulohkon puheenjohtaja
 • Syksyn haasteet alueen klubeille Piirikuvernööri
 • Diabeteskävely – näkyvyytemme Hyvän päivänä valtakunnassa
 • Yhteistyön kehittäminen I-piirissä
 • Messupaketin esittely näkyvyyden ja jäsenhankinnan työkaluna
 • Klubien kehittämispäivä syksyllä
 • LCIF klubin lahjoituksen ja raha-anomusten kohteena
 • Kyselytunti liiton ja I-piirin tapahtumista ja kehittämisestä  Jäsenmaksujen käyttö, neuvonta I-piirissä, materiaalitilaukset      Materiaalinjakoa jne
 • Alueelliset asiat

Klo 20.15  Seuraavan aluefoorumin ajankohta

Tervetuloa kehittämään omia ja toisten ajatuksia!