Piiri 107-I
Lions I-piiri
Piiri 107-I
Lions I-piiri

Nova 2 tarjoaa koulutusta kokemusliikuntaan

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry ja ODL Liikuntaklinikka toteuttavat Oulun, Raahen, Pudasjärven, Muhoksen ja Iin kuntien alueella ESR-osarahoitteista NOVA2 – Nuorille osallisuutta ja toimintakykyä kokemusliikunnalla -hanketta. Vuoden 2019 aikana hankkeessa käynnistyy kokemusliikunnan koulutus nuorten parissa toimiville kuntien, urheiluseurojen ja yhdistysten ohjaajille sekä vapaaehtoisille toimijoille. Koulutuksen tavoitteena on kannustaa kokemusliikunnan käyttöönottoon ja hyödyntämiseen ohjaustyössä sekä lisätä ohjaajien osaamista omaan työhönsä soveltuvassa matalan kynnyksen liikuntatoiminnassa. 

Kartoitamme joulu-tammikuun aikana kyselyn avulla seurojen ja yhdistysten ohjaajien ja vapaaehtoisten toimijoiden osaamistarpeita kokemusliikunnan koulutuksen suunnittelua varten. Pyytäisin välittämään kaikille yhdistyksenne ohjaajille kyselylinkkiä https://link.webropolsurveys.com/S/1A854D6D40F3C703  

Toivomme kyselyyn vastauksia laajasti, jotta voimme huomioida mahdollisimman hyvin yhdistysten tarpeet ja toiveet koulutuksen sisällössä ja toteutuksessa. Kysely sisältää muutamia taustakysymyksiä nykyisin toteutettavasta liikuntatoiminnasta sekä osaamistarpeita ja koulutuksen toteuttamista kartoittavia kysymyksiä. Kyselyyn voi vastata nimettömästi eikä vastaaminen vielä sido osallistumaan kokemusliikunnan ohjaajakoulutukseen.Vastausaikaa on 31.1.2019 saakka.

Kokemusliikunnalla tarkoitamme matalan kynnyksen liikuntatoimintaa, joka tuottaa hyvää oloa ja onnistumisen kokemuksia ja vahvistaa näin hyvinvointia. Kokemusliikunta on vapaaehtoista, mukavaa tekemistä, jossa vältetään suorittamista ja kilpailua. Perinteisiä liikuntalajeja sovelletaan niin, että jokaisella on mahdollisuus onnistua aiemmasta liikunnallisesta taustasta riippumatta. Kokemusliikunnan ohjaajan ei tarvitse olla liikunnan ammattilainen.

Kokemusliikunnan peruskoulutukset järjestetään paikkakuntakohtaisesti, mikäli koulutukseen ilmoittautuu vähintään viisi henkilöä/ paikkakunta. Ilmoittautuminen avautuu tammi-helmikuussa. Syksyllä 2019 käynnistyvien syventävien koulutusten toteutusmallit tarkentuvat kevään 2019 aikana. Koulutuksemme on kohdennettu 15-29-vuotiaiden nuorten kanssa toimiville, mutta koulutukseen voivat osallistua kaikki matalan kynnyksen liikuntatoiminnasta kiinnostuneet ohjaajat ja vapaaehtoiset.